szerzőinknek magyarul

AMIT KERESÜNK

VONNEGUT KÜLÖNSZEKCIÓ (2022. JÚLIUS)

2022-ben lenne száz éves Kurt Vonnegut amerikai író, ennek apropójából pedig szeretettel várunk olyan haikukat, senrjúkat, haibunokat és láncverseket, amelyek valamilyen módon Vonnegut műveire és filozófiájára reflektálnak. Különösen nagy érdeklődéssel várunk olyan „talált” haikukat/szenrjúkat, amiket Vonnegut írásaiból ollóztak össze, de emellett természetesen másfajta reflexiókat is örömmel veszünk. Alább található a megfontolandó témák, műfajok, stílusok és gondolatok listája, szigorúan a teljesség igénye nélkül:

 • háború és/vagy béke,
 • humanizmus, ateizmus és vallás(osság),
 • emberi jogok, szabadságjogok, igazság(talanság),
 • tudományos/spekulatív irodalom (igen, ideértve a scifaikut is!),
 • gépek, számítógépek, mesterséges intelligencia (MI), ember-gép interakciók,
 • művészetek és a Művész,
 • Vonnegut írásai (beleértve a novelláit, színdarabjait és nem fikciós szövegeit is),
 • természettudományok, antropológia, ökológia és a környezet,
 • űr- és időutazás,
 • talált versek,
 • nyelvek és fordítás,
 • metafikció,
 • szabad akarat, morális szerencse, filozófia általában,
 • stb.

A fentiek mindegyike a lehető legtágabban értelmezendő, és ismét hangsúlyozzuk: ez NEM egy kimerítő lista. Szeretettel várjuk, ki milyen személyes fogást talál a vonneguti életművön!
Fontos: egy szerző legfeljebb 7 haikut/szenrjút küldhet Vonnegut különszekciónkba, ez azonban nem számít bele az általános felhívásunkra (részleteket ld. alább) küldhető írások számába. Azaz egy szerző küldhet 7 Vonnegut-tematikájú haikut és 7 további, témamegkötés nélküli haikut is.

ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ

Különszekciónkkal egy időben továbbra is várunk tematikai megkötés nélküli írásokat (ahogy eddig is). Ezekkel kapcsolatban a következőket keressük:

Kortárs haikut (és szenrjút), amit a szerző saját – megfigyelt vagy elképzelt – kulturális, nyelvi és történelmi valósága ihletett.

Olyan szerzők haikuit, akik magukévá tették a hagyományokat, azokat nem megszorításnak, hanem inspirációnak tekintik, akik a mának és a holnapnak írnak.

Más műfajok által ihletett és megtermékenyített haikukat, formai és tartalmi haiku-kísérleteket. Haikut, ami megteremti saját terét, nyelvét, idejét.

Haiku-sorozatokat, szürreális, fantasztikus, sci-fi és spekulatív haikukat.

Gendaj haikut, modern haikut, posztmodern haikut. „Talált” haikut.

Egysoros haikut (monoku), kétsoros haikut, konceptuális haikut, a 21. századba ágyazott és arra reflektáló haikut.

Emellett örömmel veszünk a magyar, japán vagy egyéb nemzetközi haikuval, a haikuírás gyakorlatával, oktatásával, és bármely más, haikuhoz kapcsolódó témával foglalkozó tanulmányokat és esszéket, valamint a haiku (tágan értelmezett) műfajához kapcsolódó könyv-, kiállítás- és egyéb kritikákat.

Mi a haiku a 21. században? Mi a magyar haiku? És mi a nemzetközi haiku? Ezek a folyóirat legfontosabb kérdései, ezekre keressük a – természetesen állandóan változó – válaszokat. Kísérletező, transzgresszív írásokat várunk, ezért nem célunk szigorú megkötéseket szabni arra nézve, mit várunk egy haikutól. Tájékoztatásképpen néhány induló gondolat és elképzelés:
˃ a haikura elsősorban műfajként, nem pedig versformaként tekintünk; ezért aztán:
˃ nem javasoljuk az 5-7-5 szótagos szerkezet követését (kivéve ritka, művészileg nagyon indokolt esetekben), és a rövid-hosszú-rövid sormintázat is csak egy a rengeteg lehetőség közül (azaz kevésbé harapunk a neo-klasszikus és a „klasszicizáló” haikura);
˃ kedveljük a ma (kb. „üres hely”, „negatív tér”) esztétikájával operáló haikukat, ahol a konkrét képek között-mögött hangsúlyosan ott lebeg mindaz, ami kimondatlan, és amelyek bevonják az olvasót a jelentésalkotás folyamatába;
˃ szeretünk meglepődni, megdöbbenni, elcsodálkozni, azaz szeretünk erőteljes képekkel és szavakkal dolgozó haikut olvasni;
˃ az évszakszó (kigo) használata nem kötelező, azonban érdeklődve várunk olyan haikukat, amelyek jellegzetesen magyar(nak szánt) vagy más helyi, illetve tágan értelmezve „kortárs” évszakszavakat használnak;
˃ nem javasoljuk a vágó- vagy hasítószó (kiredzsi) explicit alkalmazását (bár adott esetben elfogadható lehet), jobban szeretjük, ha a szintaxis kialakítása szüli a hasítást;
˃ tematikai megkötés értelemszerűen nincsen;
˃ ide szokás leírni azt is, hogy bántó, rasszista vagy bármilyen egyéb módon kirekesztő, illetve öncélúan obszcén vagy pornográf tartalmak elküldésével senki ne fáradjon, azokat nem esszük; ugyanakkor természetesen adott esetben egy haikuban is szerepelhet például káromkodás vagy meztelenség, ha az művészileg indokolt.

Kizárólag eredeti alkotásokat fogadunk el, amelyeket máshol még nem publikáltak, illetve amelyek máshol (pályázaton, folyóiratnál, kiadónál stb.) nem állnak elbírálás alatt. Azokat a műveket tekintjük korábban publikáltnak, amelyeket egy szerkesztő (és nem csak a szerző maga) megjelentetésre alkalmasnak ítélt. A különféle közösségi oldalak (Facebook, Twitter stb.) zárt csoportjaiban, illetve egyéb zárt online fórumokon közzétett haikukat nem tekintjük publikáltnak.

KONKRÉTUMOK

Szerzőnként egyszerre legfeljebb 7 haikut/szenrjút, és/vagy 1 esszét/tanulmányt/kritikát várunk, határidőnként (ld. lentebb) egy alkalommal.

A közlésre szánt művek mellé szívesen veszünk egy rövid, nagyjából 50 szavas bemutatkozást is.

A közlésre szánt írásokat a post@haikukontinuum.com e-mail-címen várjuk; kérjük az írásokat az e-mail szövegébe másolva (illetve különleges formázási igény esetén csatolmányként) küldeni. A tanulmányokat, esszéket, kritikákat és egyéb prózai írásokat MS Word formátumú csatolmányként kérjük küldeni. Tárgyként a közlésre szánt írás(ok) jellegétől függően a „HAIKU”, „ESSZÉ”, „TANULMÁNY”, „KRITIKA”, ill. „EGYÉB” szót kérjük megadni. Írásokat jelenleg magyar és/vagy angol nyelven jelentetünk meg. Kérjük, hogy az e-mail szövegében adja meg nevét/szerzői álnevét, e-mail-címét, valamint jelenlegi lakhelyét (település, ország). Ha magyar nyelven írt műv(ek)et küld, kérjük, a fenti útmutatót vegye figyelembe (angol nyelvű művek esetében más e-mail-tárgyat kell megadni).

Jelenleg sajnos nem áll módunkban szerzőinknek honoráriumot fizetni, bár reményeink szerint ez a jövőben változik majd.

HATÁRIDŐK

április 1. – május 31. (júliusi szám)
október 1. – november 30. (januári szám)

Az e periódusokon kívül beérkező műveket nem tudjuk figyelembe venni.